wifi

Ưu nhược điểm của card Wifi gắn khe PCIe và USB Wifi, đâu là lựa chọn thích hợp cho anh em?

Đối với anh em dùng PC thì độ cơ động thấp luôn là một điểm yếu cố hữu, đặc biệt là khi anh em cắm dây mạng thì càng khó bố trí, sắp xếp lại góc gaming khi cần. Vì vậy, có nhiều anh em sẽ cần dùng card bắt sóng Wifi gắn vào khe …

Ưu nhược điểm của card Wifi gắn khe PCIe và USB Wifi, đâu là lựa chọn thích hợp cho anh em? Read More »